Lemete Sing Ngidang Lung

A.A. Raka Sidan

use Lagu Bali Online for best experience

Lemete Sing Ngidang Lung

A.A. Raka Sidan

Yen dipakurenan
Uyut ento biasa
Nanging boya setata
Ngewai dadi kerana

Sing dadi
Sing dadi kanti palas
Ah sing dadi
Sing dadi
Ngarang balung
Tanpa isi

Uyute sesai
Anggon evaluasi
Ngalah luwungan
Ngalah
Boya takut
Ken somah

Ngalah
Ngajak somah
Pang sing
Uyut jumah
Ngalah ken somah
Masih kal jangkutin jumah

Tusing ngidang
Lemete lakar elungin
Pada-pada kenyat
Dadine tuah marebat

Tusing ngidang
Lemete lakar elungin
Pada bisa ngalah
Pastika nemu ne melah

Uyute sesai
Anggon evaluasi
Ngalah luwungan
Ngalah
Boya takut
Ken somah

Ngalah ngajak somah
Pang sing uyut jumah
Ngalah ken somah
Masih kal jangkutin jumah

Tusing ngidang
Lemete lakar elungin
Pada-pada kenyat
Dadine tuah marebat

Tusing ngidang
Lemete lakar elungin
Pada bisa ngalah
Pastika nemu ne melah

Rekomendasi
Mungkin kamu suka
gulabaliradio.com